Wynajem Wykrywaczy

SZYBKO I SPRAWNIE

Formularz Wynajmu

Wynajem od / do:

PROSTE I PRZEJRZYSTE

Zasady Wynajmu

Klauzula 1: Obiekt
Ogólne warunki opisane poniżej wyszczególniają prawa i obowiązki Zamlock i jego klienta w związku ze sprzedażą towarów i siły roboczej.
Każda usługa wykonywana przez firmę Zamlock implikuje zatem nieograniczoną akceptację kupującego na te ogólne warunki sprzedaży.

Klauzula 2: Cena
Ceny sprzedawanych towarów są cenami obowiązującymi w dniu zamówienia. Są denominowane w PLN i obliczane bez podatków. W rezultacie zostaną one powiększone o stawkę VAT i koszty transportu obowiązujące w dniu zamówienia.

Firma Zamlock przyznaje sobie prawo do zmiany swoich taryf w dowolnym momencie. Zobowiązuje się jednak do wystawienia faktury za zamówione towary według cen wskazanych przy rejestracji zamówienia.

Wszystkie produkty są objęte gwarancją przez 2 lata

Klauzula 3: Warunki płatności
Płatność za zamówienia odbywa się:
– czekiem
– kartą kredytową
– przelewem
– gotówką
Podczas rejestracji zamówienia można zażądać depozytu, w takim przypadku saldo faktury należy zapłacić po otrzymaniu towaru.

Klauzula 4: Opóźniona płatność
W przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty za towar dostarczony w dniu odbioru, kupujący musi zapłacić firmie Zamlock karę za opóźnienie równą trzykrotności odsetek ustawowych.

Stosowaną stopą procentową jest stopa procentowa obowiązująca w dniu dostawy towarów.

Klauzula 5: Klauzula rozstrzygająca
Jeżeli w ciągu piętnastu dni po wdrożeniu klauzuli „opóźniona płatność” kupujący nie zapłaci należnych kwot, sprzedaż zostanie rozstrzygnięta na podstawie prawa i może uprawniać do przydziału odszkodowania na rzecz Zamlock

Klauzula 6: Klauzula zachowania tytułu
Firma Zamlock zachowuje własność sprzedanych towarów do momentu pełnej zapłaty ceny, w postaci głównej i akcesoriów. W związku z tym, jeżeli nabywca jest przedmiotem likwidacji lub likwidacji, firma Zamlock zastrzega sobie prawo do dochodzenia, w ramach procedury zbiorowej, sprzedanych towarów i pozostała niezapłacona.
Zamlock zachowuje własność sprzedanych towarów do momentu ostatecznej i skutecznej zapłaty całej faktury. Brak zapłaty może skutkować roszczeniem dotyczącym tych towarów. Mimo to nabywca przyjmuje na siebie ryzyko związane z utratą lub pogorszeniem stanu tych towarów, a także odpowiedzialność za szkody, które może spowodować.

Klauzula nr 7: Dostawa
Dostawa odbywa się: albo poprzez bezpośrednią dostawę towarów do kupującego; poprzez przesłanie do kupującego zawiadomienia o przepisach w sklepie; miejsce wskazane przez kupującego w formularzu zamówienia. Czas dostawy wskazany podczas rejestracji zamówienia podany jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest gwarantowany.
W związku z tym wszelkie uzasadnione opóźnienia w dostawie produktów nie mogą powodować korzyści dla kupującego w zakresie: zasądzenie odszkodowania i odsetek; anulowanie zamówienia. Ryzyko transportu ponosi w całości kupujący.
W przypadku brakujących lub uszkodzonych towarów podczas transportu, kupujący będzie musiał sformułować wszystkie niezbędne rezerwy na zamówieniu zakupu po otrzymaniu tych towarów. Rezerwy te należy również potwierdzić na piśmie listem poleconym w ciągu pięciu dni od dostawy.

Klauzula nr 8: Siła wyższa
Odpowiedzialność firmy Zamlock nie może zostać wykonana, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie w realizacji jednego z obowiązków opisanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży wynika z bezwzględnej konieczności. Jako taka, siła wyższa oznacza każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i nieodparte.

Klauzula nr 9: Powrót
Odzysk produktu można osiągnąć tylko wtedy, gdy ten produkt jest nienaruszony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu. W każdym razie musi to być przedmiotem wcześniejszego wniosku Zamlock.
Koszty wysyłki w obie strony są wówczas obowiązkiem klienta.

Klauzula nr 10: Właściwy sąd
Wszelkie spory dotyczące interpretacji i wykonania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadku braku polubownego rozwiązania spór zostanie wniesiony do sądu handlowego w Warszawie.

Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.